Novosti
U privitku su utvrđeni kriteriji za umanjivanje participacije u šk.god. 2017/18.
Rok za podnošenje zamolbi je zaključno sa 15. listopadom 2017. godine.
Zamolbe za umanjenom participacijom se predaju u tajništvo škole sa svom potrebnom dokumentacijom za svaku školsku godinu iznova.